ESF SUBSIDIE 2018-2019 DUURZAME INZETBAARHEID

ESF SUBSIDIE 2018-2019 DUURZAME INZETBAARHEID


ESF SUBSIDIE NIEUWS 10 juni 2018

Goed nieuws! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat de ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieregeling dit jaar weer opent. Er zijn momenteel drie aanvraagtijdvakken aangekondigd voor 2018 en 2019.

– 25 juni 2018 t/m 29 juni 2018;
– 12 november 2018 t/m 16 november 2018;
– 8 april 2019 t/m 12 april 2019.

Duurzame Inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd wordt er van medewerkers en organisaties steeds meer flexibiliteit en vitaliteit gevraagd om goed om te kunnen blijven gaan met de snel veranderende omstandigheden. Om duurzaam succesvol te blijven als bedrijf is het essentieel dat alle medewerkers optimaal inzetbaar zijn. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar als ze optimaal gemotiveerd, vitaal, competent en productief zijn. Hoe is het met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen uw organisatie?

Europees Sociaal Fonds

Om meer mensen duurzaam inzetbaar te houden heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) €15.000.000 vrijgemaakt. Van 25 juni tot en met 29 juni is het eerste tijdvak waarop een subsidieaanvraag ingediend kan worden. Aanvragen zullen op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ worden behandeld. Ben er dus op tijd bij! 

Het project waarvoor u de aanvraag indient moet een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezond, gemotiveerd, productief en competent werken en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

– Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress;
– Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
– Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
– Het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur voor het verkrijgen van advies en het uitvoeren van het duurzame inzetbaarheidsproject. 50% van de kosten wordt vergoed met een minimum van €6.000 en een maximum van €12.500. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies?

WorkEmpowered! helpt u graag bij het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf en uw subsidieaanvraag. Wilt u hierover sparren? Bel Mirjam van Roer 06-53422940 of stuur haar een e-mail mirjam@workempowered.nl