HOE

Beter presteren? Dat doet u zelf!
WorkEmpowered! ondersteunt.

WorkEmpowered! helpt door concrete handen en voeten te geven aan de gewenste verandering en zorgt ervoor dat medewerkers zich realiseren dat zij het zijn die de prestaties van uw bedrijf kunnen verbeteren. Door zelf te zorgen voor een optimale energiebalans. De energie is er al van nature, altijd. WorkEmpowered! ondersteunt medewerkers en organisaties deze energie op de juiste wijze aan te boren zodat talenten en competenties optimaal benut worden en een team of organisatie prestatiesprongen maakt.

 

 

Proces

 

Scherp, snel en concreet. Geen dikke wollige rapporten waarin veel staat maar waarmee niks wordt gedaan. Wel sterke inzichten, een actie plan en gezamenlijk aan de slag om het vooraf scherp gestelde doel te realiseren.

 

 • We beginnen met uw vraag.
 • We onderzoeken in een gesprek wat u precies voor ogen heeft en komen zo tot een scherpe formulering van uw doel, de gewenste prestatie en het beoogde resultaat.
 • We kijken naar ons vertrekpunt: welke belemmeringen zijn er, waar ontbreekt de nodige energie, op welke sterke punten kunnen we bouwen? Wat is de visie van het bedrijf, de strategie? In welke context werkt het bedrijf, hoe is de marktpositie? Wat zijn de ambities?
 • Dan benoemen we concrete vervolgstappen met daarin concrete activiteiten die de strategie en de bedrijfsdoelen vertalen naar gewenst gedrag.
 • En we gaan aan de slag, samen met u, ter plekke, midden in uw bedrijf, daar waar de verandering moet plaatsvinden. Met positieve energie en scherpe focus op de gedragsverandering.
 • Ondertussen houden we het proces scherp in de gaten, geven richting en structuur, dagen uit, coachen, ondersteunen en sturen eventueel bij, totdat het doel is gehaald, de gewenste prestatie wordt neergezet en het beoogde resultaat is bereikt.

 

 

Activiteiten

 

Prikkelend, activerend en versterkend. Niet vanuit macht of druk medewerkers bewegen. Wel vanuit duidelijke kaders en richting persoonlijke talenten en doelen en organisatie doelen aan elkaar verbinden, intrinsieke motivatie aanspreken en verantwoordelijkheid geven.

 

 

 • Medewerkers en leidinggevenden bewust maken van hun gedrag en het effect ervan op hun energiehuishouding, prestaties en hun werkomgeving.
 • De intrinsieke motivatie en drijfveren van medewerkers en leidinggevenden aanspreken waardoor beweging vanzelf ontstaat. Door te raken en vertrouwen te geven, zodat ze zelf willen in plaats van de organisatie moeten.
 • Medewerkers en leidinggevenden nieuw gedrag aanleren, dat bijdraagt aan hun eigen prestatievermogen en die van het bedrijf.
 • Medewerkers en leidinggevenden zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen energie en de gewenste verandering of prestatie.
 • Met empowerment mensen in hun kracht zetten en samen werken aan een werkomgeving waar talenten optimaal tot hun recht komen.

 

WorkEmpowered! werkt – afhankelijk van uw vraag en behoefte – in de rol van interim-manager, trainer, coach of consultant.