VISIE

Energie van medewerkers onvoldoende?
Vergeet prestatie dan maar!

Verandering is de enige constante.

Dit is in onze tijd meer werkelijkheid dan ooit.

Bovendien zijn de verwachtingen hoog: we moeten in minder tijd en met minder middelen en mensen, sneller, beter en bij voorkeur goedkoper presteren. Betere klantgerichtheid, hogere productiviteit, snellere innovatie, meer zelfsturing. Zomaar wat thema’s die actueel zijn.

Oplossingen worden vaak te veel gezocht in nieuwe technologie, procesverbetering en systeemverandering om kosten te reduceren en risico’s te minimaliseren.

Natuurlijk levert dit resultaat op. Maar daarnaast is er een benadering die nog meer resultaat zal opleveren: werk aan de energie en ondernemend gedrag van medewerkers.

 

Energie, gedrag en prestatie

Cruciaal voor het succes van organisaties zijn de mensen die er werken. Zij bepalen de kwaliteit van diensten, de gastvrijheid, servicegerichtheid, het innovatievermogen en realiseren de organisatie doelstellingen.

Uiteraard, medewerkers moeten competent zijn, zij moeten hun vak verstaan en zich dus voortdurend vakinhoudelijk laten bijscholen. Maar wat ze echt voorbereidt op de constante verandering is hun vitaliteit, hun energie. Een prestatie realiseren, een nieuwe koers of werkwijze vraagt naast aanpassingen in structuur, proces en organisatie vooral verandering van gedrag. Energie is daarvoor voorwaardelijk. Het is de brandstof waarmee je jezelf en anderen in beweging brengt. Met energie maak je vaart en houd je dingen langer vol. Energiek zijn, is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn.

 

Eigenaarschap

De mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bepaalt het succes van verandering. Mensen die zich ‘eigenaar’ voelen van de (gedrags-)verandering die wordt verwacht, zullen zich optimaal inzetten. Dit leidt tot duurzaam betere prestaties en bedrijfsresultaten. Veelal worden veranderingen doorgevoerd zonder dat medewerkers snappen waarom verandering of verbetering noodzakelijk is.

 

Energiek leiderschap

Gedrag van leidinggevenden is van grote invloed op de prestaties en energie van de medewerkers. Energiek leidinggeven betekent medewerkers ‘raken’, eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid geven; de leidinggevende geeft heldere kaders, faciliteert, ondersteunt, daagt uit en stuurt op outcome. Stuwt op die manier het team naar grotere hoogte.

Meer uit mensen halen vraagt een stijl van leidinggeven waar aandacht is voor de energie en talenten van medewerkers.

En: practice what you preach! Leidinggevenden zijn voorbeelden van vitaliteit.

 

Groeien in verbinding

De mate van verbinding bepaalt de groei en de duurzaamheid van presteren. Verbinding met jezelf, je collega’s, de organisatie en de markt. Verbinding tussen harde en zachte elementen van bedrijfsvoering. Tussen strategie en concreet gedrag op de werkvloer. Verbinding maken en houden vraagt enerzijds flexibiliteit en anderzijds stabiliteit. Flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de snel veranderende omstandigheden. Stabiliteit om de beweging in te zetten vanuit een stevig innerlijk anker. Weten wie je bent en waarvoor je staat en gaat. Je waarden, sterktes, zwaktes, ambities en drijfveren. Zodat je zelf de regie houdt op de richting waar je naar toe wilt bewegen. Dit geldt voor een organisatie, een team en de individuele medewerker.